Blokhus Bæk projektet skydes i gang

Anlægsarbejdet begynder i februar 2015

Økonomiudvalget havde på det sidste møde Blokhus Bæk på dagsordenen. Realdania og Grøn Vækst har gennem den seneste kampagne "Kvalitet i kystens turistbyer" bevilget midler til projektet. Detailarbejdet med Blokhus Bæk er så småt ved at gå i gang, og der er sat en proces om rådgivertilbud i gang og der er også kommet en tidsplan for anlægsfasen på banen.

Bb

Skitsetegningen er fra ansøgningsrunden ved Realdania. Det er ikke nødvendigvis således at selve promenadestrækningen kommer til at se ud.

Formålet med projektet er at redefinere Blokhus som en klassisk badeby, og gøre byen til et mere attraktivt sted både for beboere og turister. Blokhus Bæk skal åbnes og bækken skal binde byens pladser og kulturelementer sammen. Samtidig skal projektet også løse problemer med regnvandsafledningsproblemer i byen.

Konkret skal Blokhus Bæk gøres tilgængelig flere steder, og det fysiske miljø langs bækken skal styrkes gennem rydning af tæt beplantning, der skal laves stier, der skal plantes nyt og lægges belægning samt etableres mindre træbroer, som skal skabe forbindelser over bækken.

Selve projektet er delt op i flere etaper. Den første etape - kaldet promenadestrækningen - starter ved udløbet på stranden og op langs Strandvejen, til bækken drejer fra vejen. Ved Strandvejen åbnes og udvides bækkens profil, så der er mulighed for leg og ophold langs forløbet. Fortovet på den nordre side af Strandvejen indsnævres til fordel for en udvidelse af gang-arealet langs bækken.

Fakta
I august måned vil der være dialogmøder med repræsentanter fra Blokhus-området.

Jammerbugt Kommune forventer, at anlægsarbejdet begynder i februar 2015 og det bliver afsluttet i maj/juni 2015, så Blokhus kan tage sig endnu bedre ud til sommersæsonen 2015.

Projektet er på ca. 5,5 mio. kr. excl. moms.

Interesserede kan se mere på: http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=17482

 

Kort Blokhusbaek

 Grundkort med etapeforløb angivet. Etape 1 er promenadestrækningen.