Blokhus Bæk projektet starter i det nye år

Jammerbugt Kommune har i den seneste tid holdt møder med lodsejerne langs med Blokhus Bæk for at finde løsninger, der er til gavn og glæde for lodsejerne og ikke mindst for Blokshus Bæk projektet.

Kristine Leth Juul, som står for projektets arkitektoniske udførelse, har også udarbejdet et dispositionsforslag, der med ord og billeder beskriver projektet i detaljer. Arbejdet med bækken igangsattes i uge 7, og det forventes at være færdigt inden sommerferien næste år.

Billede Af Blokhus Baek

På Strandpladsen er der plads til udfoldelse.

Projektet er overordnet opdelt i en række områder. Det er:

Standpladsen, Promenaden, Kulturlandskabet og Svinget

Det gennemgående i projektet er varierende tappeforløb og egetræssveller, som kanter sig ned langs med Strandvejen og leder de besøgende ned mod havet på en naturlig måde. Dette har inspiration fra drivtømmer, der ligger i vandet og det giver et meget flot udseende. Noget nyt er, at bækken bliver fritlagt og langs med brinkerne kommer der grøn bevoksning, som markerer bækken i byrummet. Publikum kan komme helt tæt på bækken flere steder.

Nyt er, at Promenadestrækningen ender i en plads eller delta foran iskiosken, hvor der er brede opholdsarealer på begge sider af bækken. Arealerne ned til bækken kommer til at bestå af trappearealer og træsveller og med balancepæle i bækforløbet indbydes der til ophold og leg i området. Der hvor bilerne kører over bækken i dag, kommer der nye og større rør, men selve bækkes udmunding er det samme sted som i dag.

Et andet væsentligt og anderledes element end i dag er, at der bliver åbent, så der kommer udsyn til Futten og køletårnet fra vejen. Dette område kaldes Kulturlandskabet. På den måde kommer de gamle historiske bygninger til syne og giver sjæl til området.

Udover en forskønnelse af bybilledet bliver der også større rørføringer rundt omkring i bækforløbet, så vandet afledes, så man kan undgå oversvømmelser.

Kristine Leth Juul, som står for projektets arkitektoniske udførelse, siger

- De arkitektoniske tanker bag Blokhus Bæk projektet er inspireret af det maritime miljø med drivtømmer og træsveller, som skal bløde op på de støbte betonflader, samtidig med, at den grønne bevoksning langs bækken også er med at bryde de hårde flader. Området ud for iskiosken skal give mulighed for ophold og leg med de brede arealer, så de besøgende naturligt bruger bækken.

Se dispositionsforslag i pdf-fil