Kommunalbestyrelsen har frigivet ca. 6 mio. kroner til Blokhus Bæk

Kommunalbestyrelsen har frigivet midlerne til Blokhus Bæk. Projektet er på i alt på ca. 6. mio. kr.

- Et fantastisk projekt, som har kørt i en flot proces med Realdania, og et meget spændende projekt, som handler om to ting. En smuk renovering af området op mod Blokhus by og en sikring i forhold til oversvømmelse ved kommende kraftige regnskyl, sagde borgmester Mogens Gade på årets første Kommunalbestyrelsesmøde.

Billede af skitsetegning

Skitsetegningen viser regnvandssænkningen, hvor der i dag er p-plads. Selve regnvandssænkningen kommer til at være lidt anderledes end vist på skitsetegningen.

Projekterings- og skitsefasen er nu afsluttet, og anlægsfasen kan igangsættes i starten af februar.

Mere regnvand

I forbindelse med projekteringsarbejdet er der kommet nye oplysninger om, at der skal ledes mere regnvand væk fra området end ved projektstart. Der har været arbejdet med mange tekniske løsninger, og der er nu fundet frem til at lave en bæredygtig løsning med at bruge selve Strandvejen som regnvandskorridor for at sikre de private og historiske bygninger i området mod oversvømmelser.

Ved den nuværende P-plads over for Restaurant Cassablanca bliver bækken åbnet og brugt som regnvandsbassin, hvor overskydende vand fra store regnskyl kan løbe ned i og derefter ledes vandet ud på Strandvejen. Derefter løber vandet videre ned mod havet og ender i det område, som kommer til at hedde Strandpladsen.

- Vi har arbejdet rigtigt meget med at finde en løsning på regnvandsproblemerne, og vi mener, at denne klimasikring med Strandvejen som regnvandskorridor kan afhjælpe, at der ikke sker oversvømmelse af husene og forretningerne i området, fortæller Henrik Damsgaard fra Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Åben bæk for publikum

Formålet med Blokhus Bæk-projektet er i samarbejde med Realdania, at gøre byen til et mere attraktivt sted for både beboere og turister. Det gennemgående i projektet er varierende tappeforløb og egetræssveller, som kanter sig ned langs med Strandvejen og leder de besøgende ned mod havet på en naturlig måde. Dette har inspiration fra drivtømmer, der ligger i vandet og det giver et meget flot udseende. Nyt er, at bækken bliver fritlagt og langs med brinkerne kommer der grøn bevoksning, som markerer bækken i byrummet. Publikum kan komme helt tæt på bækken flere steder.

Projektets første etape - kaldet Promenadestrækningen - starter ved udløbet på stranden og løber op langs med Strandvejen til bækken drejer fra ved vejen.

Den samlede pris på projektet bliver ca. 6. mio. kr. Projektet igangsættes primo februar og afsluttes til maj/juni.