Lodsejere hørte om Blokhus Bæk

40 lodsejere og beboere ved Blokhus Bæk var mandag den 15. sep. med til et informationsmøde om Blokhus Bæk projektet.

På mødet blev tilhørerne orienteret om alle de ting, der kommer til at ske med Blokhus Bæk i den nærmeste fremtid. Man forventer, at projektet går i gang i det nye år. 

Det var rådgiverens projektleder på projektet der orienterede sammen med Jammerbugt Kommune.

Nedenfor kan man se de præsentationer, som var med på mødet.

Jammerbugt Kommunes præsentation

Rådgivers præsentation

DE OVERORDNEDE VISIONER FOR PROJEKTET ER:
- øge kvaliteten i byrummet
- genfinde og styrke byens oprindelige og stedsbundne kvaliteter
- åbne bækkens profil og fjerne flaskehalse, så lokale oversvømmelser undgås i fremtiden