Baggrund for projektet

En gruppe ildsjæle har gennem længere tid, haft store visioner for Blokhus Bæk. Visioner som nu er godt på vej til at blive realiseret. Realdania har udvalgt projektet til støtte og kommunen har haft et rådgiverudbud.

Realdania begrunder valget af projektet med, at projektets vision er at genskabe den fysiske struktur i Blokhus og motivere til øget kvalitet - både ved at satse på fysiske ændringer, men også ved at styrke den kulturelle infrastruktur i Blokhus. Realdania lægger vægt på, at projektet vil øge kvaliteten i en historisk badeby, som i dag er præget af masseturismens slid, ved at genskabe og nyfortolke stedets oprindelige kvaliteter. Åbning af bækken vil bidrage til oplevelsen af et attraktivt byrum - samtidig med, at det løser aktuelle udfordringer omkring nedbør og oversvømmelser.

Konkret omhandler projektet bækkens forløb fra Rygetårnet forbi Kanonhallen videre langs promenaden til udløbet i havet. Med projektet påtænkes det at frilægge bækken, rydde vegetation, anlægge stier, plante ny beplantning, etablere mindre træbroer, anlægge en helt ny og spændende promenade og meget mere.

Grundkort over området i pdf-fil

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingschef Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09

nmi@jammerbugt.dk

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingskonsulent Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56

irj@jammerbugt.dk

Link Realdania

Realdania