Projektgruppe

Der er nedsat en projektgruppe, der koordinerer Jammerbugt Kommunens interesser i projektet på tværs i organisationen, idet projektet rummer både myndighedsbehandling, klimaspørgsmål, dialog i lokalområdet og varetagelse af landskabelige og rekreative interesser.

Projektgruppen består af Noel Mignon, Henrik Damsgaard, Katrine Haagensen, Kristian Olsen og Ida Rytter Jensen.

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingschef Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09

nmi@jammerbugt.dk

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingskonsulent Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56

irj@jammerbugt.dk