Kulturlandskabet

Fra Redningsstationen og mod øst langs med Strandvejen fortsætter bækken i Kulturlandskabet, som er området fra Strandvejen til Høkervej forbi Kanonhallen, Klitgården, det gamle køletårn og vaskepladsen.

Bækken løber langs med frodige grønne brinker helt frem til Strandvejen.

Det giver en helt ny karakter til byrummet ude mod Strandvejen.

Langs med de vestlige brinker lægges en ny belægning af hårdbrændte mørke
teglsten, ligesom den lille plads ved Kanonhallen forbedres.

Egetræssveller skal indgå som en del af markeringen på pladsen og skabe en reference videre til Promenaden. Store træplinter markerer åens afslutning og begyndelse i byrummet, strategisk placeret ved de gamle historiske spor. 

Ved køletårnet får åen et nyt omløb for at sikre en bedre afstrømning, dette sted er et af de væsentligste problemsteder i forhold til at klimasikre området.

Ud mod Strandvejen fortsætter Promenadens fortovsbelægning, og åen ligger i en kanal nedenunder. Elefantriste er åbner enkelte steder ned til åen, så man kan høre åen bruse under fødderne.

I Svinget lægges større rør under vejene Høkervej og Sønder I By.

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingschef Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09

nmi@jammerbugt.dk

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingskonsulent Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56

irj@jammerbugt.dk