Promenaden

Promenaden er den nye forbindelse fra byen til havet. Promenaden markeres af træsveller eller træhamre, som bevæger sig sammen med fortovet og de lavere trapper ned til bækken.

Fortovet udføres som insitustøbt beton med egelister.

Trappeforløbet langs med bækken udføres med træbelægning eller insitustøbt beton med en særlig struktur.

Bækken bliver gjort bredere med grønne brinker og min. 80 cm. vandspejl.

Ved alle indkørsler lægges nye større rør, så ophobninger på bækken undgås i fremtiden. Indkørslerne etableres, som nye betonplader.

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingschef Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09

nmi@jammerbugt.dk

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingskonsulent Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56

irj@jammerbugt.dk