Strandpladsen

Strandpladsen er det område, hvor Blokhus Bæk udmunder i Vesterhavet.

Bækken er i dag rørlagt i dette område, men åbnes til et bredt delta omgivet af brede trappearealer, som indbyder til ophold og leg.

Alle trappekanter har en træhammer, og plateauerne udlægges som insitustøbt beton med særlige markeringer, og flere steder kommer der træsveller i fx eg eller azobé.

Vandløbet har en fast bund i beton og trædesten, som indbyder til leg i og ved vandet.

Der hvor bilerne passerer for at køre ned på stranden forbliver bækken rørlagt, men der kommer nye og større rør. Udmundingen vil være det samme sted som i dag.

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingschef Noël Mignon
Tlf. direkte: 41 91 20 09

nmi@jammerbugt.dk

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Udviklingskonsulent Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56

irj@jammerbugt.dk